Back To Previous

Tastea

6363 Dallas Pkwy Frisco, Texas 75034

Tastea serves a variety of beverages, including smoothies, teas, slushies and artisan coffee.